ข่าว

  • หน้ากระดานพูดคุย และประกาศฟรี โปรโมทเว็บ ใช้ได้ // ปรับลิ้งออกให้เป็น Nofollow // ป้องกันสแปมคำ พนัน โป๊ เปลือย 18+ เป็นอุปกรณ์กีฬาชนิดต่าง ๆ อยากใส่อยากสแปม เชิญ ฮาๆ

    ปรับให้ 1 ip โพสต์ตั้งกระทู้ได้ 30 นาทีต่อ 1 โพสต์ (เพื่อป้องกัน Spam) ขนาดตั้งแบบนี้ยังมีบางคน autopost มาชั่วโมงละโพสต์ เห็นใจคนดูแลด้วยนะ

    ถ้าตรวจจับได้ว่าใช้ระบบ auto post จะลบโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

    โปรโมทเว็บ Index ทุกหน้าไปที่ swenth.com

กระบี่วันนี้ รายงานข่าวล่าสุดประจำชั่วโมง

รายงานข่าวประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2024 : 2:46 PM by VWANDER Services

พัชรวาท ดันประกาศกฎกระทรวงฯ เพิ่มมาตรการคุ้มครองเกาะพยาม จ.ระนอง สำเร็จ เน้นการฟื้นฟู หนุนอาชีพให้ชุมชน สร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม

วันที่ 29 พฤษภาคม พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า จากการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่หมู่เกาะพยาม ซึ่งมีเกาะพยาม เกาะขาม เกาะนุ้ย จ.ระนอง พบว่า มีปะการัง 1,578 ไร่ สถานภาพสมบูรณ์ แต่มีบางส่วนอยู่ในภาวะเสื่อมโทรม หญ้าทะเล พื้นที่ 12 ไร่ สถานภาพเสียหายมาก และป่าชายเลน 481 ไร่ ทรัพยากรทางทะเลส่วนใหญ่ที่เสื่อมโทรม

เกิดขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะพยาม เช่น การสร้างรีสอร์ต และที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาขยะจากแหล่งชุมชน การทิ้งสมอเรือและเครื่องมือประมงบางชนิดในแนวปะการัง ที่ส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง ทำให้สภาพทรัพยากรปะการังเสื่อมโทรม

“ผมในฐานะผู้นำด้านการอนุรักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่ จึงได้เร่งรัดผลักดันร่างประกาศกระทรวงฯ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พื้นที่หมู่เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กระทั่งวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประชุมครม.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศทส. เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่หมู่เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง”รัฐมนตรีทส.กล่าว

พล.ต.ต.พัชรวาท กล่าวว่า ร่างประกาศฯ ฉบับดังกล่าวได้กำหนดมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ห้ามทิ้งขยะ ปล่อยน้ำเสีย ตะกอน การท่องเที่ยวดำน้ำ อันส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง การให้อาหารสัตว์น้ำ การทำประมง การขุดหรือถมทะเล การจับหรือครอบครองปลาสวยงาม โดยประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และมีระยะเวลาบังคับใช้ห้าปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ เมื่อประกาศกระทรวงฯ ได้รับการเห็นชอบจากครม.แล้ว เชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลและติดตามการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสัตว์ทะเลหายากที่มีคุณค่าในพื้นที่ให้คงอยู่ได้อย่างสมดุลตามสิ่งแวดล้อม

รัฐฒนตรีทส.กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีแนวทางการอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลและพื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมกำหนดพื้นที่ดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ กำหนดพื้นที่จอดเรือ กำหนดพื้นที่เข้าออกของเรือ หรือพื้นที่อื่นใด กำหนดรูปแบบทุ่นจอดเรือ ทุ่นแสดงแนวเขต นอกจากนี้ ตนได้กำชับให้กรม ทช. คอยให้ข้อมูล และคำปรึกษา ผสานการมีส่วนร่วมกับชุมชนชายฝั่ง เพิ่มรายได้กิจการประมงท้องถิ่นและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทำให้เกิดรายได้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดประโยชน์ในทุกมิติ ต่อไป

Recent Topics

[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] รับจ้างรื้อถอนภายใน, รับรื้อถอนภายใน-คืนพื้นที่ โทร 081-899-5419, 089-681-7422* โดย social2thai วันนี้ เวลา 02:08:55 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] รับติดตั้งGPSติดตามรถ ดักฟัง สั่งตัดสตาร์ท ไม่ต้องจ่ายรายปี ไม่ต้องลิงค์กับขนส่ง โดย gpsติดตามรถราคาถูก วันนี้ เวลา 01:58:13 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ร้านเคพีเอส ไทยสไตล์ จำหน่ายและรับทำขนาดตามสั่ง ตู้พระ ตู้โชว์ แท่นวางพระ โดย sutharinuu วันนี้ เวลา 01:45:21 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ต้นมะกอกโอลีฟ-นำเข้า ปลูกกระถาง จนถึง ปลูกเป็นไม้ประธาน คัดเกรดทุกต้น โดย goodday1 วันนี้ เวลา 01:31:33 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] การรักษามาตรฐานทางจริยธรรมในการนำเสนอข่าวเป็นความรับผิดชอบที่นักข่าวต้องยึดถือ โดย aventure1 วันนี้ เวลา 12:13:52 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ต้นมะกอกโอลีฟ นำเข้าจากยุโรป ต้นโอลีฟ ฟาร์ก้า *อายุมากกว่าพันปี* ใหญ่ที่สุดในไทย โดย goodday1 วันนี้ เวลา 10:50:58 AM
[ซื้อ-ขาย บ้าน ที่ดิน อสังหาฯ] 75,000บ/ด ให้เช่าที่ดิน ต.บางทรายชลบุรี ติดถ.สุขุมวิท/กว้าง43ม ใกล้นิคมอมตะนคร โดย jitporn วันนี้ เวลา 08:45:57 AM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ผลิต จำหน่าย Valve, Foot Valve, เกจวาล์ว, วาล์วอุตสาหกรรมทุกชนิด โดย Khwanchait วันนี้ เวลา 08:41:22 AM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] รับเหมาตัดคอนกรีต รับจ้างตัดคอนกรีต ติดต่อ.นนท์ 089-6616557 โดย sayjung1 พฤษภาคม 29, 2024, 10:23:53 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] รับรื้อถอนภายใน พร้อมตกแต่งคืนพื้นที่ โทร 089-681-7422, 081-899-5419** โดย social2thai พฤษภาคม 29, 2024, 10:05:30 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] เครื่องผลิตอาหารเสริมมือสอง, เครื่องผลิตยามือสอง โดย superidea1 พฤษภาคม 29, 2024, 09:42:23 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] โรงงานชิงช้า เครื่องเล่นกลางแจ้ง ราคาถูก ติดตั้งฟรี ติดต่อคุณบอย 081-912-3486* โดย banddyes1 พฤษภาคม 29, 2024, 09:26:42 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ขัดลบรอยกระจกเทมเปอร์รามคำแหง บางนา สุขุมวิท แก้ไขรอยขีดสาทร สีลม ราชเทวี โดย boonsri99 พฤษภาคม 29, 2024, 08:27:25 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] พัดลมหอยโข่ง พัดลมกรงกระรอก พัดลมโบลเวอร์ แรงดันสูง โดย farmfan99 พฤษภาคม 29, 2024, 07:42:08 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] จำหน่ายฉีดผิวขาว ยาฉีดผิวขาว กลูต้าฉีด ส่งฟรี ของแท้แน่นอน ราคาปลีก-ราคาส่ง โดย monapan478 พฤษภาคม 29, 2024, 07:25:04 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] เบอร์มงคล เบอร์เศรษฐี เปลี่ยนชีวิต ปรึกษาการเปลี่ยนเบอร์ ฟรี www.เลขมังกร.com โดย natthakont พฤษภาคม 29, 2024, 07:06:00 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] เครื่องเล่นสนามโรงเรียน เครื่องเล่นสนามสถานที่ราชการ ติดตั้งฟรี โทร 081-9123486. โดย banddyes1 พฤษภาคม 29, 2024, 06:59:29 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] รับผลิต ตู้ครอบพระ ตู้กระจก ตู้โชว์ ตู้อะคริลิก และงานเฟอร์นิเจอร์ ต่างๆ โดย icelardry พฤษภาคม 29, 2024, 06:27:15 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ผลกระทบ หลังทำคีโม เป็นอาการข้างเคียงเมื่อได้รับยาเคมีบำบัด โดย anatomi88 พฤษภาคม 29, 2024, 06:08:21 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ถังดับเพลิงราคาถูก โดย superidea1 พฤษภาคม 29, 2024, 06:07:20 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] อาหารเสริม เพิ่ม nk cell, อาหารเสริมคนทำคีโม, ผลกระทบและผลข้างเคียงหลังทำคีโม โดย anatomi88 พฤษภาคม 29, 2024, 05:31:51 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ IS หลักสูตรไทยและอินเตอร์ โดย rezrezmore พฤษภาคม 29, 2024, 05:12:45 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] อิมูร่าจะเข้าไปดูแล ผลกระทบจากคีโม อาเจียน อักเสบในช่องปาก ช่วยทำให้นอนหลับ. โดย anatomi88 พฤษภาคม 29, 2024, 04:34:54 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] พัดลมตั้งพื้นแบบขาตั้ง พัดลมอุตสาหกรรมขาเดี่ยวตั้งพื้น ทนทาน ปลอดภัย โดย memieray1 พฤษภาคม 29, 2024, 04:30:53 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] พัดลมใบดำ orton 2 ใบพัด พัดลมใบดำ 24 นิ้ว พัดลมใบดำ orton ประหยัดไฟ ให้ลมแรง โดย memieray1 พฤษภาคม 29, 2024, 03:56:10 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] รับตัดคอนกรีต ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีต ติดต่อนนท์ โทร 089-6616557* โดย sayjung1 พฤษภาคม 29, 2024, 02:53:19 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ฿จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิลป้ายอะคิลิค งานออกแบบ โดย Peluche_story พฤษภาคม 29, 2024, 02:15:41 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] เสื้อโปโลพนักงาน www.เสื้อโปโลพนักงาน.com ประสบการณ์กว่า 13 ปี โดย prakardthai33 พฤษภาคม 29, 2024, 02:10:38 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] วิตามินอาหารเสริมสำหรับคนทำคีโม ฉายแสง รับยามุ่งเป้า แพ้คีโม กินข้าวไม่ได้ โดย anatomi88 พฤษภาคม 29, 2024, 01:54:50 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ต้นมะกอกโอลีฟ นำเข้าจากยุโรป ตกแต่งบ้าน ตกแต่งคอนโด หรือ ปลูกจัดสวน สวยงาม. โดย goodday1 พฤษภาคม 29, 2024, 01:30:24 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] พัดลมอุตสาหกรรม เป็นพัดลมในโรงงาน 16นิ้ว, 20นิ้ว, 24นิ้ว, 30นิ้ว, 36นิ้ว, 50นิ้ว โดย memieray1 พฤษภาคม 29, 2024, 12:49:11 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] พัดลม 50นิ้ว ราคา 12000 บาท พัดลมดูดอากาศ 50นิ้ว พัดลมระบายอากาศ 50นิ้ว โดย memieray1 พฤษภาคม 29, 2024, 12:27:34 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ชุดมาสคอตให้เช่า, โทร 086-568-8856* ขายชุดมาสคอต, รับทำ-ซ่อม-ซัก ชุดมาสคอต. โดย goodday1 พฤษภาคม 29, 2024, 11:53:00 AM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ขายชิงช้า เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ลดราคาโปรโมชั่น โทร 081-912-3486 บอยชิงช้า. โดย banddyes1 พฤษภาคม 29, 2024, 11:17:44 AM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] แนะนำโปรแกรมบัญชี+จัดการสต๊อก โดย mona.mona พฤษภาคม 28, 2024, 09:46:00 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] รับรื้อถอนภายใน พร้อมตกแต่งคืนพื้นที่ ส่งงานเร่งด่วน มีทีมงานเพร้อมขนย้าย * โดย social2thai พฤษภาคม 28, 2024, 09:09:44 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] เครื่อง AED, เครื่องกระตุกหัวใจ AED โดย prakardthai33 พฤษภาคม 28, 2024, 08:19:23 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ✔web hosting Cloud VPS Server ราคาถูก ฟรีSSL CloudHosting Email Hosting ไม่ล่ม✔ โดย ringtanut พฤษภาคม 28, 2024, 07:36:32 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] รับรื้อถอนภายใน พร้อมตกแต่งคืนพื้นที่ โทร 089-681-7422. โดย social2thai พฤษภาคม 28, 2024, 06:56:36 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] รับตัดคอนกรีต ติดต่อนนท์ 089-6616557 ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีต รับตัดถนน-สะพาน. โดย sayjung1 พฤษภาคม 28, 2024, 06:15:51 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] สถานที่จัดเลี้ยงชลบุรี สถานที่จัดเลี้ยง บ่อวิน ชลบุรี โดย angels_toon พฤษภาคม 28, 2024, 06:05:31 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ประตูม้วนสระบุรี แก่งคอย วิหารแดง หินกอง ประตูยืดเหล็กดอนพุด บ้านหมี่ โดย boonsri99 พฤษภาคม 28, 2024, 05:25:24 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ชิงช้าเหล็กถูกที่สุด ราคาโรงงาน ติดต่อ 081-9123486 คุณบอย เครื่องเล่นสนามเหล็ก. โดย banddyes1 พฤษภาคม 28, 2024, 01:49:13 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] เสาเข็มไมโครไพลาดสวาย คลอง4 คลอง3 ลำลูกกา เข็มต่อเติมครัวลาดกระบัง บางขุนเทียน โดย boonsri99 พฤษภาคม 28, 2024, 12:03:15 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] รับเช็คเบอร์โทร เช็คข้อมูลซิมการ์ด จากชื่อและนามสกุล เช็คทะเบียนรถ เช็คหมายจับ โดย Jackwilzerz พฤษภาคม 28, 2024, 11:25:31 AM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ต้นมะกอกโอลีฟ นำเข้าจากยุโรป สำหรับประดับบ้าน ประดับสวน และคอนโด โทร 086-9748573 โดย goodday1 พฤษภาคม 27, 2024, 09:33:01 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ปั๊มน้ำ เปลี่ยนวาล์ว ซ่อมปั๊ม ช่างชัยเซอร์วิส 087-7142059, 094-9466465. โดย worldpost65 พฤษภาคม 27, 2024, 07:52:40 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] หอพักใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เดินไปเรียนได้ โดย Peluche_story พฤษภาคม 27, 2024, 07:09:43 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] พัดลมกันระเบิด, พัดลมป้องกันการระเบิด, Explosion-Proof Fan มีระบบป้องกันประกายไฟ โดย memieray1 พฤษภาคม 27, 2024, 06:32:28 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] จำหน่ายเครื่อง Filter Press เครื่องอัดตะกอน รับซ่อมไฟฟ้า รับซ่อมเครื่องจักร โดย worldpost65 พฤษภาคม 27, 2024, 04:09:40 PM

เปิดเส้นทาง เที่ยวกระบี่

เส้นทางเที่ยว

คุณอยากไปที่ไหน ในจังหวัดกระบี่ เราแนะนำเส้นทางไปยังจุดหมายแบบไม่หลงกันเลย

ที่เที่ยวกระบี่

สถานที่ท่องเที่ยว มากมาย อยากเที่ไหน มาหาเรา รับรองได้เที่ยวตามใจหวังอย่างแน่นอน

ที่พักกระบี่

แนะนำที่พักในกระบี่ ที่พักและห้องพักยอดนิยมของเหล่านักท่องเที่ยว ราคาไม่แพง

ร้านอาหารอร่อยในกระบี่

ร้านอาหารในกระบี่ เรื่องกิน แหล่งกิน หาไม่เจอร้านไหนดี อร่อย เรามีบอก หาร้านอาหารอร่อยๆ ได้ง่ายๆ ในจังหวัดกระบี่

รถเช่า ในกระบี่

ข้อมูล แหล่งเช่ารถในจังหวัดกระบี่ เพื่อความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว

ทริปทัวร์

อยากไปไหนเป็นหมู่คณะ ทัวร์กระบี่ หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ประกาศหาเพื่อนเที่ยว ทริปทัวร์ มีให้ที่นี่

ทัวร์ต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่ต้องการประชาสัมพันธุ์ทัวร์ต่างประเทศ ที่นี่ ฟรีจ้า

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกระบี่

ความเป็นมา จังหวัดกระบี่

รวมข้อมูลทั่วไปที่คุณต้องรู้ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของจังหวัดกระบี่ และอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สถานศึกษา

โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถานศึกษาที่สำคัญในกระบี่

ข่าวกระบี่วันนี้

ข่าวทั่วไป ข่าวกระบี่วันนี้ และในละแวกบ้าน Krabi Hot News ในจังหวัดกระบี่ และใกล้เคียง

ข่าวไอทีในกระบี่

ข่าวไอที เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบี่ ความเคลื่อนไหวล่าสุด ไอทีกระบี่

บอร์ดซื้อ-ขายสินค้า ฝากร้าน ลงประกาศฟรี

ซื้อ-ขาย บ้าน ที่ดิน อสังหาฯ

ซื้อ-ขาย ที่ดิน บ้าน อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่และใกล้เคียง

โปรโมทฟรี ประกาศฟรี

โปรโมทฟรี ประกาศฟรี ฝากร้านค้า แหล่งค้าขายทั่วไป ที่ช๊อปปิ้ง ประกาศซื้อ ขายสินค้า ฟรี งด 18+ และสแปม เจอลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ทั่วไป

คุยเรื่องเที่ยว

พูดคุย เรื่องท่องเที่ยว แนะนำทริปเด็ด เที่ยวกระบี่

เคล็ดลับความสวย

รวมเคล็ดลับความสวย และทุกเรื่องที่เกียวกับผู้หญิง ที่คุณอยากรู้

IT Web Dev.

เรื่องราวของเทคโนโลยี การพัฒนาเว็บไซต์

เกษตร

ทำสวน ปลูกผัก เรื่องราวเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง

หนังใหม่เข้าฉาย

หนังใหม่กำลังเข้าฉาย เรื่องไหนเราจะรีวิวมาให้ดูก่อน หนังเข้าใหม่ที่กระบี่

คลิปเด็ด

เที่ยวแล้วอยากให้คนรู้ เข้ามาดูกันเลย คลิปเที่ยวเด็ดๆ หลากหลายสไตล์
กระบี่วันนี้ ทุกเรื่องของจังหวัดกระบี่ - Info Center

ดูจากข้อมูลด้านบนสุด

10,604 กระทู้ ใน 1,113 หัวข้อ โดย 112 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: DayanaTruts
กระทู้ล่าสุด: "Re: รับจ้างรื้อถอนภายใน,..." ( วันนี้ เวลา 02:08:55 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

18 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก (1 Spider)

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 40. ออนไลน์มากที่สุด: 534 (มกราคม 07, 2023, 08:05:56 AM)