ส่งหัวข้อ "เที่ยวอยุธยาตามรอยออเจ้า ย้อนรอยประวัติศาสตร์ก่อนเสียกรุง" ถึงเพื่อน