ส่งหัวข้อ "ย้ายแล้ว: รับผลิต และ วางแบบผลิตภัณฑ์ ซองพลาสติก ซองใส่บัตรบุคลากร" ถึงเพื่อน