ส่งหัวข้อ "หอพักใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เดินไปเรียนได้" ถึงเพื่อน