Registration Agreement

ข้อตกลงในการใช้งานฟอรั่มของเรา

- ทุกคนสมัครได้ ไม่จำกัดอายุ
- ตอนนี้ บุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่ทีมงาน สามารถโพสต์ได้ในห้อง ประกาศฟรี เท่านั้น

ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งานในระบบ

คุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ตลอดการใช้งานของฟอรั่ม ถึงข้อตกลงที่จะไม่โพสต์ข้อความใด ๆ ที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือไม่เหมาะสม และผิดกฏ ดู กฏของห้องฝากร้าน คุณจะไม่โพสต์ข้อความใด ๆ ที่สร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น รวมไปถึงการก่อกวน ดูหมิ่น หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่โพสต์ข้อความหยาบคาย น่ารังเกียจ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลามกอนาจาร การคุกคามทางเพศ รวมถึงอื่น ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ หรือกฎหมายในราชอาณาจักรไทย

นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะไม่โพสต์เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของผู้อื่น ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากเจ้าของโดยตรง โดยมีลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานยืนยัน ฟอรั่มนี้ไม่อนุญาติให้มีการโพสต์ข้อความติดกันหลายครั้ง การโฆษณาชวนเชื่อทุกรูปแบบ จดหมายลูกโซ่ และการ Quote เป็นพีระมิด

อนึ่ง ทีมงานไม่สามารถตรวจทุกโพสต์ ทุกข้อความ ดังนั้นจึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาได้ โพสต์ทุกโพสต์ และข้อความทุกข้อความ เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของเจ้าของฟอรั่ม หรือทีมงาน หากพบเห็น และคิดว่าโพสต์หรือข้อความใด ละเมิดข้อตกลงการใช้งาน สามารถแจ้งแก่ทีมงานผู้ดูแลฟอรั่มได้ทันที (ปุ่มรายงานอยู่บนหัวกระทู้) และทีมงานผู้ดูแลฟอรั่ม ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่ละเมิดนั้น

หากความผิดนั้นอยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสม การแจ้งแก่ทีมงานอาจต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งก่อน เพื่อปรึกษากันว่าจะดำเนินการอย่างไร แก้ไข หรือลบโพสต์ ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเช่นกัน

เนื้อหาของโพสต์ทุกโพสต์ และข้อความทุกข้อความของคุณ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณทั้งหมด โดยคุณยินยอมที่จะปกป้อง และไม่เอาความผิดกับเจ้าของฟอรั่ม รวมถึงผู้ดูแลทุกคน และเจ้าของฟอรั่ม ขอสงวนสิทธิในการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ได้มาจากการใช้งานฟอรั่มนี้ทั้งหมด) ในทุกกรณี ที่มีการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมาย ที่มีสาเหตุมาจากการใช้งานฟอรั่มนี้ของคุณ

ข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

คุณยินยอมใช้ชื่อบัญชี ที่ไม่ขัดแย้งกับระบบ และรับผิดชอบเกี่ยวกับความลับของรหัสผ่านในบัญชีของคุณเอง รวมถึง จะไม่เปิดเผยบัญชีนี้ไปยังฟอรั่มของบุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ขึ้นเกี่ยวกับบัญชีของคุณ โปรดทราบว่า ทีมงานผู้ดูแลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อบัญชีที่คุณใช้ รหัสผ่าน email และช่องทางติดต่อที่คุณให้ไว้ ทีมงานผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ ในการเปิดเผยแก่สาธารณะ เฉพาะในส่วนของชื่อบัญชีเท่านั้น กรณีมีการเปิดเผย email จะเป็นความสมัครใจของคุณเอง ในการเลือกเปิดเผย หรือไม่เปิดเผย ทีมงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย เราขอแนะนำให้ท่านปิดการเผยแพร่ในส่วนของ email

โปรดทราบว่าแต่ละโพสต์ของคุณ จะถูกบันทึก IP เอาไว้ เพื่อใช้ในกรณีที่คุณถูกห้ามการใช้งานในฟอรั่ม หรือในกรณีที่ ISP ของคุณติดต่อมา ข้อตกลงนี้จะถูกใช้ หากคุณละเมิดข้อตกลงการใช้งานฟอรั่มอย่างรุนแรงเท่านั้น

นอกจากนี้ โปรดทราบด้วยว่าซอฟต์แวร์จะเก็บ Cookie (ไฟล์ที่มีข้อมูล เช่น บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณ) ใน Cache ของเบราเซอร์คุณ ซึ่ง Cookie นี้ถูกใช้ในการ Login และ Logout เท่านั้น ซอฟต์แวร์นี้จะไม่เก็บหรือส่งข้อมูลใด ๆ ที่ไม่จำเป็น ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณในทุกรูปแบบ

ข้อตกลงในส่วนของการรับข่าวสาร

- email สำหรับแจ้งเตือน กรณีสมัครสมาชิกใหม่ และกดยืนยันการมีตัวตน
- email สำหรับแจ้งการแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวกับ ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และอื่น ๆ ที่คุณตั้งใจ

หากมีข้อผิดพลาด หรือต้องการยกเลิกการใช้งาน สามารถ login มาเพื่อลบบัญชีของคุณเองได้ทุกเมื่อ

ขอบคุณจาก ทีมงาน กระบี่วันนี้ Update :  01/01/2023

Privacy Policy

เรา = krabi.today เป็นแค่ตัวกลางในการนำเสนอ ข้อมูล ตามหมวดหมู่ ไม่ได้หวังสร้างความแตกแยกและผลประโยชน์ใด มากไปกว่าการใช้งานได้สะดวก ดังนั้น เนื้อหาทุกเรื่องในนี้ เราไม่ขอรับผิดชอบทุกกรณี หากเกิดสมาชิกคนใดละเมิดกฏทั้งที่ได้แจ้งไว้และไม่ได้แจ้งไว้

แต่เราจะพยายามดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้