ส่งหัวข้อ "ย้ายแล้ว: บรรณิตา ฟูล ไอเดีย เกิดจากสายเลือดออแกไนเซอร์ ที่ถูกถ่ายทอดสิ่งดีๆในการเป็นออแกไ" ถึงเพื่อน