ส่งหัวข้อ "พญาไท เปิดจองวัคซีน โมเดอร์น่า ไม่ถึงชั่วโมง เกลี้ยง" ถึงเพื่อน