ส่งหัวข้อ "รับจ้างส่งของลาว โทร / Line: 098-9716531 สิบล้อรับจ้าง, 6ล้อตู้รับจ้าง." ถึงเพื่อน