กระท่อม ขายมั่วๆ ก็มีสิทธิ์ติดคุก

  • 0 replies
  • 1298 views
กระท่อม ขายมั่วๆ ก็มีสิทธิ์ติดคุก
« เมื่อ: สิงหาคม 27, 2021, 05:24:39 PM »
ถึงแม้ว่าพืชกระท่อมจะถูกปลดล๊อคให้พ้นจากสิ่งเสพติด และสามารถปลูกกินและขายได้แล้วก็ตาม

แต่ถ้าเอาไปขาย เอาไปผลิตกันมั่วๆ มีสิทธิ์ติดคุกได้

เนื่องจากทางกระทรวงยุติธรรม ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) เพื่อเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั่นคือพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ และ พ.ร.บ.พืชกระท่อม เพื่อมาควบคุมกำกับโดยตรง

พ.ร.บ.พืชกระท่อม ระบุจากนี้ไปการปลูกพืชกระท่อม การนำเข้า การส่งออกเชิงพาณิชย์ การขายในระบบอุตสาหกรรม จะต้องดูเรื่องปริมาณ จะต้องอยู่ในปริมาณที่กำหนดไว้ในกฎหมาย รวมถึงเรื่องคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ผู้ขอรับอนุญาต หรือผู้ปลูก ผู้ขาย ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกพืชกระท่อม ก็จะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนด้วย

จะมีการออกมาตรการมาคุ้มครองว่าจำนวนเท่าไหร่ที่บริโภคแล้วถือว่าเป็นอันตราย เพราะจะต้องจำกัดในการบริโภคด้วย ส่วนเรื่องการขาย

น้ำต้มกระท่อม อาหารที่มีส่วนผสมของใบกระท่อมให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ไม่สามารถทำได้

หรือแม้แต่การขายใบกระท่อม น้ำต้มกระท่อม ในสถานศึกษา หอพัก หรือในวิธีอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมดูแลได้ เช่น การขายโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตรงนี้ไม่สามารถดำเนินการได้

เพิ่มเติม ปลดล๊อคพืชกระท่อมพ้นสารเสพติด

แต่ทางกระทรวงยุติธรรม คงยังไม่รู้ว่าในร้านค้าออนไลน์มีขายกันตรึมเลย

แต่ก็นั่นแหละ สงสัยเหมือนเรื่องขายเกมทายตัวเลขได้รางวัล คล้ายสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่อยู่ใต้ดินเกินราคา รู้ว่ามีแต่หาไม่เจอ