บทความสร้างแรงบันดาลใจ

  • 0 replies
  • 397 views
บทความสร้างแรงบันดาลใจ
« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2023, 02:25:04 PM »
ตัวบทความสร้างแรงบันดาลใจ มันก็งั้น ๆ

มองต่ำ เราก็สูง มองสูง เราก็ต่ำ

สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับมุมมอง และก็มานั่งอยู่กับตัวเองอยู่ดี

เลือกจะมอง เลือกจะคิด เราควบคุมได้

ที่เหลือก็แก้ไขไปตามอาการที่เจอ ค่อยเป็นค่อยไป

ถ้ามันดีก็ดี ถ้ามันไม่ดี มันก็แย่ จบป่ะ