ห้วยน้ำขาวเกมส์ ครั้งที่ 7

  • 0 replies
  • 3646 views
ห้วยน้ำขาวเกมส์ ครั้งที่ 7
« เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 09:30:25 AM »
นำเสนอข่าวกระบี่ วันนี้ขอเรื่องการแข่งขันกีฬาหน่อย โดยการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลห้วยน้ำขาว อบต.ห้วยน้ำขาวเกมส์ ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 7

สำหรับการจัดงานกีฬาห้วยน้ำขาวเกมส์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา กรีฑา แก่นักเรียน ตลอดจนเยาวชนและประชาชนในตำบลห้วยน้ำขาว จังหวัดกระบี่ ในการเสริมสร้างสุขภาพการออกกำลังกาย พัฒนาทักษะด้านการกีฬาและห่างไกลยาเสพติด

ถือเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ปรองดอง สมาณฉันท์ ของพี่น้องประชาชนในตำบลห้วยน้ำขาว โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ และยังเป็นการคัดเลือกนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงขึ้นไป

โดยสำหรับข่าวกระบี่ ได้นำเสนออีกว่า การแข่งขันกีฬา ห้วยน้ำขาวเกมส์ ครั้วที่ 7 ในครั้งนี้ ได้เริ่มทำการแข่งขันในรอบแรกมาตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ทำการแข่งขันภาคประชาชนใน 3 ชนิดกีฬา คือ

- ฟุตบอลประชาชนชาย
- วอลเลย์บอลประชาชนหญิง
- เซปักตะกร้อประชาชนชาย

สำหรับในส่วนของนักเรียนได้เริ่มทำการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ใน 4 ชนิดกีฬา คือ

- ฟุตบอล
- วอลเลย์บอล
- เซปักตะกร้อ
- เปตอง

งานการแข่งขันจะเริ่มระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป


ข่าวกระบี่ ได้รายงานอีกว่า สำหรับการการแข่งขันกรีฑา และกีฬาทุกประเภทในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร บุคคล ภาคเอกชนและที่สำคัญคือความร่วมมือจากประชนในตำบลห้วยน้ำขาว ทำให้การดำเนินการแข่งขันให้เป็นไปด้วยดี

ที่มาข่าว : อบจ.กระบี่