เปิดไอเดียร์ตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตร

  • 0 replies
  • 4355 views
รายงานจากข่าวกระบี่ วันนี้ แจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดไอเดียร์ใหม่ ตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรของจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เน้นสินค้าเกษตร เปิดทิศทางการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวกับข่าวกระบี่ วันนี้ว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีศูนย์เรียนรู้ทางด้านวิชาการเกษตร และเป็นตลาดสำหรับจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน

ท่านจึงได้จัดสรรงบประมาณของจังหวัด ปี 58 จำนวน 12 ล้านบาท สร้างศูนย์นวัตกรรมเรียนรู้ครบวงจรเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร ปาล์ม ยาง และเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยภายในอาคารมีองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะบอกกล่าวให้แก่เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ และฝึกอบรม และนอกจากนี้บริเวณศูนย์ฯ ก็จะใช้เป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่

สำหรับพื้นที่ที่จะสร้างรู้เรียนรู้ และจำหน่ายสินค้าทางเกษตรของเกษตรกร หรือเรียกชื่อให้สวยหรูว่า เอาต์เลตเกษตร ข่าวกระบี่ วันนี้ รายงานว่า จะมีการในสร้างบริเวณที่ดินของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ (เดิม) ปัจจุบันเป็นที่ดินว่าง ติดถนนเพชรเกษม ใกล้กับโรงเรียนเมืองกระบี่ บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่เศษ


สำหรับการสร้างอาคารนั้นจะเป็นรูปแบบอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ ส่วนชั้นล่างก็จะทำเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร คาดว่าหลังจากที่สร้างแล้วเสร็จ นอกจากเกษตรกรจะหาความรู้ได้จากศูนย์ดังกล่าวแล้ว ก็จะเป็นสถานที่ หรือช่องทางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรจังหวัดกระบี่อีกแห่งหนึ่งด้วย

จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อด้านความสวยงามทางธรรมชาติ ทั้งทางทะเล และบนบก โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เป็นโอกาสที่ดีที่จะนำภาคการเกษตรให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส

ที่มา ห้องข่าวกระบี่ https://www.facebook.com/Andamannews