รวมข้อมูลสถานที่ราชการในจังหวัด

  • 3 replies
  • 31053 views
รวมข้อมูลสถานที่ราชการในจังหวัด
« เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 11:57:32 AM »
รวบรวมข้อมูลและสถานที่ราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่สำคัญในจังหวัดกระบี่ เพื่อประโยชน์สำหรับใช้ในการติดต่อและอ้างอิงในเรื่องต่างๆ

ทั้งนี้ ไม่ได้มีเจตนาอื่นใดนอกจากทำไว้เป็น "สารบัญ" ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัดกระบี่แห่งนี้

รวมถึงอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นในภายภาคหน้า ที่จะเข้ามาหาข้อมูลเหล่านี้

โดยแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ ตั้งแต่ หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ บริษัท ห้างร้าน และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

[adskssn][/adskssn]

เพื่อสะดวกในการทำงานที่ง่ายขึ้น


หน่วยงานราชการในจังหวัดกระบี่ และส่วนภูมิภาค

สนง.สาธารณสุขจังหวัดกระบี่  http://www.kbo.moph.go.th
สนง.คลังจังหวัดกระบี่  http://klang.cgd.go.th/kbi
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ http://cddweb.cdd.go.th/krabi
สนง.เกษตรจังหวัดกระบี่  http://krabi.doae.go.th
สนง.ประมงจังหวัดกระบี่ http://www.fisheries.go.th/fpo-krabiRe: รวมข้อมูลสถานที่ราชการในจังหวัด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 02:11:19 PM »
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่  http://www.krabi.m-society.go.th
สนง.ที่ดินจังหวัดกระบี่ http://www.landofficekrabi.com
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่  http://provinces.dpt.go.th/krabi
เรือนจำจังหวัดกระบี่  http://www.correct.go.th/popkrab
สนง.สหกรณ์จังหวัดกระบี่  http://webhost.cpd.go.th/krabi
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่  http://www.krabilivestock.info
สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่  http://www.alro.go.th/krabi/index.html

Re: รวมข้อมูลสถานที่ราชการในจังหวัด
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 02:14:35 PM »
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่  http://www.moac-info.net/template.php?name=main&province_c=81
สนง.พาณิชย์จังหวัดกระบี่  http://pcoc.moc.go.th/pcocsys/module.aspx?pv=81
สนง.ขนส่งจังหวัดกระบี่ http://www.dlt.go.th/krabi
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่  http://www.krabi-mnre.th.gs
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่  http://www.industry.go.th/ops/pio/krabi/Page/home.aspx
สนง.ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ http://web2.sso.go.th/krabi

*

Salvadoraky

Re: รวมข้อมูลสถานที่ราชการในจังหวัด
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2015, 02:33:05 PM »
ทะเลสวยจริงๆ